έξυπνα σπίτια

Το μέλλον έφτασε στο σπίτι σας

Η επιχείρηση μας ως KNX partner μπορεί να προβεί στην μελέτη και εγκατάσταση οποιουδήποτε KNX έργου.
Με πολυετή εμπειρία στον κτιριακό αυτοματισμό σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την «έξυπνη» εγκατάσταση σας.
Το KNX είναι το μόνο σύστημα το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN50090) και τα Παγκόσμια Πρότυπα (ISO/IEC 14543) για τον Οικιακό Αυτοματισμό. Χρησιμεύει σαν δείγμα ποιότητας για τους κατασκευαστές κτιρίων.

Το KNX είναι ένα ανοιχτό, επεκτάσιμο και συνεπώς ένα φιλικό προς το χρήστη σύστημα. Διαχειριστείτε όλα τα τμήματα της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης απομακρυσμένα

knx partner
knx schema
smart homes mobile